ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการดำเนินงานการใช้วัตกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล (ซั้งหรือปะการังเทียมภุมิปัญญาชาวบ้าน) (อ.ตากใบ อ.เมือง นราธิวาส) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการดำเนินงานการใช้วัตกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล (ซั้งหรือปะการังเทียมภุมิปัญญาชาวบ้าน) (อ.ตากใบ อ.เมือง นราธิวาส) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการดำเนินงานการใช้วัตกรรมในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล (ซั้งหรือปะการังเทียมภุมิปัญญาชาวบ้าน) (อ.ตากใบ อ.เมือง นราธิวาส) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  http://www.dmcr.go.th/detailAll/21569/nws/13/