ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเล แบบบูรณาการทุกภาคส่วน (ศวทล.สงขลา) โดยวิธีคัดเลือก (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเล แบบบูรณาการทุกภาคส่วน (ศวทล.สงขลา) โดยวิธีคัดเลือก (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเล แบบบูรณาการทุกภาคส่วน (ศวทล.สงขลา) โดยวิธีคัดเลือก

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/21601/nws/13/