ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 150 เล่ม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 150 เล่ม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 150 เล่ม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/21606/nws/13/