ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) รวมระยะทางไม้ไผ่ 9,050 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) รวมระยะทางไม้ไผ่ 9,050 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) รวมระยะทางไม้ไผ่ 9,050 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

            สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://procurement.dmcr.go.th/detailAll/61500/nws/