ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน 4 นาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน 4 นาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน 4 นาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เอกสารแนบ

MX-M464N_20220908_161202

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง