ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้าง เหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้าง เหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย (เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561) จำนวน 5 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเอกพจน์ ดับทุกข์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000.00 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 

เอกสารแนบ

IMG_20180312_0001

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 47 ครั้ง