ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรักษ์อันดามัน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรักษ์อันดามัน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดระนอง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการรักษ์อันดามัน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสวนจำกัตศูนย์ศึกษาและเครืองเขียน (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,583.00 บาท (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวยภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

เอกสารแนบ

IMG_20180312_0002

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง