ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดทำลายป่าระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดทำลายป่าระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น 

วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ฯ จำนวน 15 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์ศึกษา และเครื่องเขียน (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,243.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า ใช้จ่าย อื่น ๆ ทั้งปวง 

เอกสารแนบ

IMG_20180312_0003

ขนาดไฟล์:0.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง