ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานทรัพยากะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำวน 21 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์ศึกษาและเครืองเขียน (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงอนทั้งสิ้น 7,563.00 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

เอกสารแนบ

IMG_20180312_0004

ขนาดไฟล์:0.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 454 ครั้ง