ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านกำกับดูและการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชญัญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ฯ จำนวน 9 รายการ จำวน 1 รายการ ผุ้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นสวนจำกัดศูนย์ศึกษาและเครื่องเขียน (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงอนทั้งสิ้น 5,900.00 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวยภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 

เอกสารแนบ

IMG_20180312_0005

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง