ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหงมาทำชุดคัดแยกขยะอันตราย กิจกรรมชุมชนต้นแบบการบริหารจักการขยะมูลฝอย โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลียนแปลงสภาภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหงมาทำชุดคัดแยกขยะอันตราย กิจกรรมชุมชนต้นแบบการบริหารจักการขยะมูลฝอย โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลียนแปลงสภาภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำชุดคัดแยกขยะอันตาย กิจกรรมชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โครงการสร้างความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

จ้างเหมาทำชุดคัดแยกขยะอนตราย ฯ จำนวน 5 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ WE Concept (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 17,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่างอื่น ๆ ทั้งปวง 

เอกสารแนบ

IMG_20180312_0006

ขนาดไฟล์:0.49 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง