ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการรักษ์อันดามัน (ท้องที่จังหวัดระนอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการรักษ์อันดามัน (ท้องที่จังหวัดระนอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดระนอง ได้มีโครงการ จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่งนได้ส่วนเสียต่อโครงการรักษ์อันดามัน (ท้องที่จังหวัดระนอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯ จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ. อันดามัน โกลด์ แอนด์ กรีน จำกัด โดยเสอนราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 

เอกสารแนบ

IMG_20180312_0007

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง