ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดวัสดุอุปกรณืสำรวจกิจกรรมสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของพื่นที่ป่าในเมือง โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดวัสดุอุปกรณืสำรวจกิจกรรมสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของพื่นที่ป่าในเมือง โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ จ้างเหมาะทำชุดวัสดุอุปกรณ์สำรวจกิจกรรมสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ป่าในเมือง โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

1. เทปวัดระยะ ความยาว 10 เมตร จำวน 8 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน We Concept (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) ไม่รวนภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

2. สายวัดตัว ความยาว 150 ซม. จำนวน 16 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน We Concept (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ไม่รวนภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

3. ชุดอุปกรณ์บันทึก ประกาบด้วย สมุดจดบันทึกขนาด A5 1 เล่ม ดินสอ 1 แท่ง ยางลบ ดินสอ 1 อัน จำนวน 100 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน We Concept (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวนภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

IMG_20180312_0008

ขนาดไฟล์:0.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง