ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปราชการที่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และที่ 2 (จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ) ระหว่างวันที่ 18 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปราชการที่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และที่ 2 (จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ) ระหว่างวันที่ 18 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปราชการที่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และที่ 2 (จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ) ระหว่างวันที่ 18 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/21666/nws/13/