ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมต้นหญ้าทะเลจากการเพาะเลี้ยงเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการย้ายปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

ประกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมต้นหญ้าทะเลจากการเพาะเลี้ยงเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการย้ายปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

ประกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมต้นหญ้าทะเลจากการเพาะเลี้ยงเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการย้ายปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/21664/nws/13/