ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยวิธีคัดเลือก (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยวิธีคัดเลือก (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยวิธีคัดเลือก

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/21740/nws/13/