ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเช่าเรือเก็บกิ่งปะการังและปลูกฟื้นฟูปะการังเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สบทช.2)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเช่าเรือเก็บกิ่งปะการังและปลูกฟื้นฟูปะการังเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สบทช.2)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเช่าเรือเก็บกิ่งปะการังและปลูกฟื้นฟูปะการังเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สบทช.2)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  http://www.dmcr.go.th/detailAll/21742/nws/13/