ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจสถานภาพสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศบริเวณจัดวางปะการังเทียมรูปโดม เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจสถานภาพสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศบริเวณจัดวางปะการังเทียมรูปโดม เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจสถานภาพสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศบริเวณจัดวางปะการังเทียมรูปโดม เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/21773/nws/13/