ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เขตป่าชายเลนอนุรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก (กรมทรัพยากรทางทะลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เขตป่าชายเลนอนุรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก (กรมทรัพยากรทางทะลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เขตป่าชายเลนอนุรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก (กรมทรัพยากรทางทะลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/21797/nws/13/