ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการตรวจติดตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะ และทรัพยากรปะการัง บริเวณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการตรวจติดตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะ และทรัพยากรปะการัง บริเวณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการตรวจติดตามสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่เกาะ และทรัพยากรปะการัง บริเวณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/21893/nws/13/