ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานโครงการศึกษาพื้นที่สำคัญต่อระบบนิเวศที่เปราะบาง (ระบบหาดทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศวทก)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานโครงการศึกษาพื้นที่สำคัญต่อระบบนิเวศที่เปราะบาง (ระบบหาดทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศวทก)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานโครงการศึกษาพื้นที่สำคัญต่อระบบนิเวศที่เปราะบาง (ระบบหาดทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศวทก)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  http://www.dmcr.go.th/detailAll/21933/nws/13/