ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื่อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (ชนิดบรรจุถัง 200 ลิตร)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื่อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (ชนิดบรรจุถัง 200 ลิตร)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื่อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (ชนิดบรรจุถัง 200 ลิตร) จำนวน 50 ถัง

เอกสารแนบ

Untitled_20180404_105942

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 90 ครั้ง