ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานวิเคราะห์ตัวอย่างพืชและสัตว์ ตัวอย่างน้ำ และตัวอย่างดินในป่าชายเลน จำนวน 3 ราย 150 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานวิเคราะห์ตัวอย่างพืชและสัตว์ ตัวอย่างน้ำ และตัวอย่างดินในป่าชายเลน จำนวน 3 ราย 150 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานวิเคราะห์ตัวอย่างพืชและสัตว์ ตัวอย่างน้ำ และตัวอย่างดินในป่าชายเลน จำนวน 3 ราย 150 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  http://www.dmcr.go.th/detailAll/22214/nws/13/