ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตสำหรับทำน้ำหมักชีวภาพและชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตสำหรับทำน้ำหมักชีวภาพและชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตสำหรับทำน้ำหมักชีวภาพและชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต 30 ชุด

ขนาดไฟล์:1.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง