ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โครงการพัฒนาเครือข่ายคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โครงการพัฒนาเครือข่ายคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โครงการพัฒนาเครือข่ายคูคลองและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารแนบ

ร่างขอบเขตและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลาง

ขนาดไฟล์:14.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 61 ครั้ง