ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป ภายในวงเงิน 250,000 บาท

 

ลำดับ

รายการ

จำนวน/กล่อง

 
 

หมึกพิมพ์ Samsung CLT-K๕๐๖L

 

หมึกพิมพ์ Samsung CLT-C๕๐๖L

 

หมึกพิมพ์ Samsung CLT-M๕๐๖L

 

หมึกพิมพ์ Samsung CLT-Y๕๐๖L

 

หมึกพิมพ์ Samsung MLT-D๒๐๓S

 

หมึกพิมพ์ FUJI XEROX  CT๒๐๑๖๓๒

 

หมึกพิมพ์ FUJI XEROX  CT๒๐๑๖๓๓

 

หมึกพิมพ์ FUJI XEROX  CT๒๐๑๖๓๔

 

หมึกพิมพ์ FUJI XEROX  CT๒๐๑๖๓๕

 

 

เอกสารแนบ

ประกาศ หมึก

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 84 ครั้ง