ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกรพื่อมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี พ.ศ.2561 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกรพื่อมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี พ.ศ.2561 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกรพื่อมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี พ.ศ.2561 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  http://www.dmcr.go.th/detailAll/22478/nws/13/