ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน (สนง.ทสจ.สงขลา)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน (สนง.ทสจ.สงขลา)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นการใช้งาน ของ สนง

ขนาดไฟล์:1.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 51 ครั้ง