ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ

เอกสารแนบ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61

ขนาดไฟล์:1.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง