ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารเช่าเรือดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำลึก กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเล โครงการรักษ์อันดามัน ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารเช่าเรือดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำลึก กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเล โครงการรักษ์อันดามัน ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดระนอง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริหารเช่าเรือดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำลึก กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเล โครงการรักษ์อันดามัน ประจำปี พ.ศง 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

1. เช่าอุปกรณืดำน้ำลึกครบชุด จำนวน 2 วัน ๆ ละ 25 ชุด จำนวน 50 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือได้แก่ เอ วัน ระนอง ไต๊ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบางถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

2. เช่าเรือดำน้ำแบบมีที่นอน จำนวน 30 ที่นอน จำนวน 2 วัน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ เอ วัน ระนอง ไต๊ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

IMG_20180501_0001

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง