ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชน กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชน กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโคงการ จ้างเหมาบริการเอกชนกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาบริหารเอกชน จำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการประจำส่วนทรัพยากรธรรมชาติจำนวน 3 เดือนผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางดวงจันทร์ กีรติวัฒนกิจ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

IMG_20180501_0002

ขนาดไฟล์:0.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง