ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์อันดามัน ประจำปี พ.ศ.2561 จังหวัดระนอง โดอยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์อันดามัน ประจำปี พ.ศ.2561 จังหวัดระนอง โดอยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดระนองได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์อันดามัน ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาบริการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ ฯ วันละ 14 ครั้ง ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตร์ จำนวน 4 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางจันสร ตันเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

IMG_20180501_0003

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง