ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์กลุ่มจังหวัด กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์กลุ่มจังหวัด กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์กลุ่มจังหวัด กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ตลับหมึก Toner Canon FX-9 จำนวน 2 กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์แอนด์ คอมมิวนิเคชั้น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,380.00 บาท (หน้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

เอกสารแนบ

IMG_20180501_0005

ขนาดไฟล์:0.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง