ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กษ 4017 กรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กษ 4017 กรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กษ 4017 กรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช))

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/22748/nws/13/