ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 601 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 601 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 601 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/22757/nws/13/