ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานดูแลแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนและพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนหายาก อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานดูแลแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนและพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนหายาก อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานดูแลแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนและพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนหายาก อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/22853/nws/13/