ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายสื่อความหมาย จำนวน 16 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายสื่อความหมาย จำนวน 16 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายสื่อความหมาย จำนวน 16 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/22933/nws/13/