ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง (น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร) 

รายงานแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง (น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร) 

รายงานแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง (น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ ชนิดบรรจุถัง ๒oo ลิตร) 

เอกสารแนบ

10สค

ขนาดไฟล์:5.82 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง