ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การจ้างเช่ารถยนต์ในต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การจ้างเช่ารถยนต์ในต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศราคากลาง การจ้างเช่ารถยนต์ในต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เอกสารแนบ

ประกาศ

ขนาดไฟล์:0.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง