Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.ทสจ.สงขลา)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สนง.ทสจ.สงขลา)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ และการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา)

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ

ขนาดไฟล์:0.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง