Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน ๔ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน ๔ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน ๔ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารแนบ

11 กย

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง