ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก 0779 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก 0779 จำนวน 1 งาน

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก 0779 ภายในวงเงิน 7,000 บาท โดย บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เสนอราคาที่ 6,631.95 บาท (หกพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

เอกสารแนบ

20180517114352442

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง