ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศราคากลางจ้างใช้บริการเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่น (รุ่นกึ่งอัตโนมัติ) และเครื่องสเปรย์หอมอัตโนมัติ บริเวณห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ชั้น ๔ และชั้น ๑๔ - ๒๐ อาคารกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศราคากลางจ้างใช้บริการเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่น (รุ่นกึ่งอัตโนมัติ) และเครื่องสเปรย์หอมอัตโนมัติ บริเวณห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ชั้น ๔ และชั้น ๑๔ - ๒๐ อาคารกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศราคากลางจ้างใช้บริการเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่น (รุ่นกึ่งอัตโนมัติ) และเครื่องสเปรย์หอมอัตโนมัติ บริเวณห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ชั้น ๔ และชั้น ๑๔ - ๒๐ อาคารกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เอกสารแนบ

12กย

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง