ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการกำหนดเขตพื้นที่และร่างมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระแสน้ำไหล่ทวีป บริเวณแนวปะทะกระแสน้ำไหล่ทวีป (Shelf break front) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการกำหนดเขตพื้นที่และร่างมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระแสน้ำไหล่ทวีป บริเวณแนวปะทะกระแสน้ำไหล่ทวีป (Shelf break front) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการกำหนดเขตพื้นที่และร่างมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระแสน้ำไหล่ทวีป บริเวณแนวปะทะกระแสน้ำไหล่ทวีป (Shelf break front) จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/23085/nws/13/