ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่อง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำเนินการ จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารสำนักงานรัฐมนตรี ใหม่ ภายในวงเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) กับ ร้านดีไทย โดยเสนอราคา 1,260 บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

20180517153457786

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง