ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ราคากลาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 250,000 กล้า โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ราคากลาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 250,000 กล้า โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ราคากลาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 250,000 กล้า โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เอกสารแนบ

25ตค

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง