ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศราคากลางสอบราคา งานก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จำนวน 791 แห่ง และฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร จำนวน 100 แห่ง ในพื้นที่ป่าชุมชนท้องที่อำเภอน้ำปาดและอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศราคากลางสอบราคา งานก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จำนวน 791 แห่ง และฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร จำนวน 100 แห่ง ในพื้นที่ป่าชุมชนท้องที่อำเภอน้ำปาดและอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศราคากลางสอบราคา งานก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จำนวน 791 แห่ง และฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร จำนวน 100 แห่ง ในพื้นที่ป่าชุมชนท้องที่อำเภอน้ำปาดและอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

เอกสารแนบ

18พย

ขนาดไฟล์:0.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 111 ครั้ง