ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำแนวกันไฟ ความกว้าง 8 เมตร ระยะทางรวมทั้งสิ้น 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ป่าชุมชนดงมะพริก ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และพื้นที่ป่าชุมชนเหล่าไฮ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีตกลงราคา ทสจ.ยโสธร 

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำแนวกันไฟ ความกว้าง 8 เมตร ระยะทางรวมทั้งสิ้น 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ป่าชุมชนดงมะพริก ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และพื้นที่ป่าชุมชนเหล่าไฮ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีตกลงราคา ทสจ.ยโสธร 

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำแนวกันไฟ ความกว้าง 8 เมตร ระยะทางรวมทั้งสิ้น 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ป่าชุมชนดงมะพริก ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และพื้นที่ป่าชุมชนเหล่าไฮ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีตกลงราคา ทสจ.ยโสธร 

เอกสารแนบ

18พย2

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง