ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน จำนวน 2,450 แห่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กลุ่มป่าภูพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน จำนวน 2,450 แห่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กลุ่มป่าภูพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน จำนวน 2,450 แห่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กลุ่มป่าภูพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เอกสารแนบ

24พย3

ขนาดไฟล์:4.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 57 ครั้ง