ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางงานจ้างออกแบบภูมิทัศน์และรูปแบบตัวอาคารโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร. 9 โดยวิธีคัดเลือก (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางงานจ้างออกแบบภูมิทัศน์และรูปแบบตัวอาคารโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร. 9 โดยวิธีคัดเลือก (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางงานจ้างออกแบบภูมิทัศน์และรูปแบบตัวอาคารโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร. 9 โดยวิธีคัดเลือก

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dmcr.go.th/detailAll/23386/nws/13/